Thai  Thai

ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา

     ภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา สัมผัสกับน้ำทะเลใสและหาดทรายขาวละเอียดของหาดท้องนายปานน้อย อันเป็นที่ตั้งของภูวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทที่มีห้องพักมีระเบียงให้นั่งชมวิว ทั้งวิวสวน และวิวทะเล ตามแต่ผู้เข้าพักต้องการ

Thai